Chart Corrections in 2016

 

Søkortrettelser 51-52  
Søkortrettelser 49  Søkortrettelser 50
Søkortrettelser 47  Søkortrettelser 48
Søkortrettelser 45  Søkortrettelser 46
Søkortrettelser 43  Søkortrettelser 44
Søkortrettelser 41  Søkortrettelser 42
Søkortrettelser 39  Søkortrettelser 40
Søkortrettelser 37  Søkortrettelser 38
Søkortrettelser 35  Søkortrettelser 36
Søkortrettelser 33  Søkortrettelser 34
Søkortrettelser 31  Søkortrettelser 32
Søkortrettelser 29  Søkortrettelser 30
Søkortrettelser 27  Søkortrettelser 28
Søkortrettelser 25  Søkortrettelser 26
Søkortrettelser 23  Søkortrettelser 24
Søkortrettelser 21  Søkortrettelser 22  
Søkortrettelser 19  Søkortrettelser 20 
Søkortrettelser 17  Søkortrettelser 18
Søkortrettelser 15  Søkortrettelser 16
Søkortrettelser 13  Søkortrettelser 14
Søkortrettelser 10  Søkortrettelser 11-12 
Søkortrettelser 8  Søkortrettelser 9
Søkortrettelser 6  Søkortrettelser 7
Søkortrettelser 4  Søkortrettelser 5
Søkortrettelser 1-2  Søkortrettelser 3