Rettelser kort for kort / Corrections chart by chart

Opdateret til og med Søkortrettelser nr. 47 2022 udgivet 30. november
Updated to Danish Chart Corrections no. 47 2022 published 30. November incl.

Opdateret til og med
"Søkortrettelser" nr.
Gældende udgave (nr./måned og år) Seneste ajourførte optryk (måned og år) Klik på nedenstående link for rettelse til gældende udgave
Updated to "Chart Corrections" No. (inclusive) Current edition (No./month and year) Latest updated print (month and year) Click on the links below for corrections to current edition
19 / 2012  2 / maj 2012